วันนี้เป็นวันแรก ของการบังคับใช้กฎหมาย เมาแล้วขับ ปรับ 1หมึ่นคุก1เดือน ไม่รอลงอาญาไม่บำเพ็ญประโยชน์ แปลว่า… เป่าเจอ ไปติดคุกเลย