เทศบาลนครเชียงใหม่ ยืนยัน น้ำคูเมืองมีความสะอาดเพียงพอ พร้อมให้เล่นสงกรานต์ 100%


เทศบาลนครเชียงใหม่ ยืนยัน น้ำคูเมืองมีความสะอาดเพียงพอ พร้อมให้เล่นสงกรานต์ 100%

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.ท. ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ความพร้อมเล่นน้ำก่อนวันสงกรานต์ในแหล่งน้ำคูเมือง บริเวณสะพานไม้ ถ.อารักษ์ ตรงข้ามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ ขุดลอก, ดูดของเสีย,ฉีดล้างทำความ สะอาดผนังและผิวหน้าดิน, โรยปูนขาว ปรับสภาพดิน, ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เติมคลอรีนฆ่าเชื้อ, ติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสีย ด้วยวิธีธรรมชาติ, เติมอากาศเพิ่ม ออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ ตลอดจนการทำความสะอาดผิวน้ำด้วยการดูดและช้อนใบไม้ ตลอดจนขยะและ สิ่งสกปรกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นประจำทุกวัน
จากการเก็บตัวอย่างน้ำในคูเมือง 10 จุด เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO ) เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า ทุกจุดมีค่า ออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสามารถนำมาสาดเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย และ ได้มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1 และ 2 โดยทุกจุดมีค่าออกซิเจน ละลายในน้ำเกินกว่า 5 mg/l ซึ่งสามารถใช้สำหรับการสันทนาการ และว่ายน้ำได้ปลอดภัย
กิจกรรมการปรับสภาพแหล่งน้ำคูเมืองก่อนเล่นน้ำสงกรานต์ ได้รับความร่วมมือ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจคุณภาพน้ำที่เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรแหล่งน้ำ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และให้ปรึกษาแนะนำแก่เทศบาลฯ มาโดยตลอด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กองระบบผลิตและ ควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วน ภูมิภาคเขต 9 และ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการ จัดสรรน้ำจากโครงการชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจัดการน้ำในคูเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ถ่ายน้ำเก่าออก ไปจากคูเมือง และปล่อยน้ำดิบที่เป็น น้ำดีเข้าสู่คูเมือง โดยโครงการชลประทาน เชียงใหม่ได้จัดสรรน้ำให้เทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อใช้ในเทศกาลสงกรานต์ราว 186,000 ลูกบาศก์เมตร.