เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์กิจกรรมรดน้ำดำหัว


วันที่ 10 เมษายน2561เวลา 08.00น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์กิจกรรมรดน้ำดำหัว นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอพรเป็นศิริมงคลในการดำรงค์ชีวิต และการปฎิบัติงานอีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีปีใหม่ไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตร์จารย์ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร