ในบ้านยังไม่มีปัญญาแก้!? คราวนี้ขยะออฟฟิศโผล่ประจานบนหลังคาศูนย์ไอที ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งกองพะเนิน จี้หาระบบจัดเก็บ หวั่นย้ำภาพเมืองขยะ


ในบ้านยังไม่มีปัญญาแก้!? คราวนี้ขยะออฟฟิศโผล่ประจานบนหลังคาศูนย์ไอที ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งกองพะเนิน จี้หาระบบจัดเก็บ หวั่นย้ำภาพเมืองขยะ

วันนี้ (9 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่าบริเวณหลังคาของศูนย์ไอที เซ็นเตอร์ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีขยะสำนักงานถูกนำไปทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดูเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ควรเอาใจใส่ทรัพย์สินของทางราชการ

จากการตรวจสอบพบทั้ง อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ถูกนำไปวางไว้อย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ อุปกรณ์สำนักงานส่วนใหญ่เกิดความชำรุดทรุดโทรมจนใช้งานไม่ได้

ทั้งนี้ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องหามาตรการจัดการะบบจัดเก็บขยะบริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงชาวบ้านด้วย เพราะปัญหาขยะในเมืองพัทยาตอนนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรแก้ไข ไม่ให้เกิดภาพขยะเกลื่อนเมืองต่อไป

ภาพข่าวสมชายโคตล่ามแขก