ข่าวเชียงใหม่

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 3 ***

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 3 ***
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียน นครสวรรค์บริรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3/2561 เพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในระหว่างฝึกของผู้รับการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึก 3เดือน ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม -7 สิงหาคม 2561 และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวชื่นชม พร้อมให้กำลังใจ ในการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ โดยมีนางบุศรา เชื้อดี ผู้ได้รับใบอนุญาต และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

 

///// ศิริยศ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////

Comments are closed.