อำเภอกุยบุรีนำจิตอาสาเข้าเก็บขยะและทำความสะอาดชายทะเลบ้านคุ้งโตนด


อำเภอกุยบุรีนำจิตอาสาเข้าเก็บขยะและทำความสะอาดชายทะเลบ้านคุ้งโตนด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 พ.ค. 61 ที่ชายหาดบ้านคุ้งโตนด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในการทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายชยพล อินทร์สุภา ปลัดอาวุโส อำเภอกุยบุรี นายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง นำจิตอาสาจำนวนกว่า 50 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดหน้าหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อคืนความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยจิตอาสาทั้งหมดได้เริ่มทำการเก็บขยะจากชายหาดหน้าทางขึ้นถ้ำไทร จากนั้นไล่ไปทางทิศใต้จนสุดหาดของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านคุ้งโตนดแห่งนี้ ถือเป็นหมู่บ้านที่สงบ มีการจัดการภายในหมู่บ้านอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นหมู่บ้านที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จมายังหมู่บ้านนี้และทรงรับสั่งให้มีการระเบิดภูเขาเพื่อตัดถนนเข้าหมู่บ้าน อีกทั้งยังเคยช่วยเหลือนางชุบ ยอดแก้ว ซึ่งป่วยไส้ติ่งอักเสบอย่างหนัก จนต้องนำขึ้น ฮ.พระที่นั่งไปส่งโรงพยาบาล จนรอดชีวิตมาได้และเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว นายอำเภอกุยบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะ เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และรูปแบบพฤติกรรม การบริโภค ส่งผลให้ปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันปัญหาขยะในทะเลของไทยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ หากประเทศไทยยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาขยะในทะเลแล้ว ต่อไปอาจส่งผลต่อในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพมนุษย์ได้ ดังนั้นเราควรร่วมมือกันเก็บขยะและรักษาความสะอาดของท้องทะเลและชายฝั่ง ซึ่งทางอำเภอกุยบุรีเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ จึงได้มีการนำจิตอาสาของอำเภอ ตระเวนออกเก็บขยะ และดูแลความสะอาดบริเวณชายหาดในที่ต่างๆของอำเภออยู่เป็นประจำ


////////////////////////////////////////////////////ประจวบคีรีขันธ์ : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา