ข่าวเชียงใหม่

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการ 9101 ฯ ชนะเลิศ ระดับประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ริม”

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการ 9101 ฯ ชนะเลิศ ระดับประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ริม” วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหอยใหม่ และกลุ่มเยาวชน หมู่ 11 ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ โครงการดีเด่นด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัล กับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร หลังจากได้ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินการของกลุ่มแล้ว เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เชิงเกษตร ในพื้นที่บ้านหนองหอย หมู่ที่7 ,บ้านหนองหอยใหม่หมู่ 11 พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงปลูกดอกลิลลี่ ในพื้นที่บ้านปางไฮ หมู่ ที่5 ซึ่งการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก คณะสื่อมวลชน เป็น อย่างมาก

cr  @สมพล แสนคำ