พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 นำศรัทธาประชาชนหล่อปลียอดพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ประดิษฐานไว้ประจำที่พักสงฆ์รัตนัยหนองหอย


พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 นำศรัทธาประชาชนหล่อปลียอดพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ประดิษฐานไว้ประจำที่พักสงฆ์รัตนัยหนองหอย

โดยมี พล.อ.ธนา จารุวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.ประธานฆราวาส เผยเป็นพระธาตุจำลองที่สร้างขึ้นเพียงองค์เดียวในเชียงใหม่ และต่อไปจะจำลองแบบอัญเชิญไปวัดที่อังกฤษ ส่วนที่พักสงฆ์รัตนัย เป็นที่ฮือฮา เพราะอยู่ในพื้นที่ร่วมกับสมาคมวายเอ็มซีเอ.คริสเตียน ต่างเกื้อกูลกันมาช้านาน
เมื่อสายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ลานอเนกประสงค์สมาคมวายเอ็มซีเอ.เสาหิน และที่พักสงฆ์รัตนัย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พระครูรัตนชัยธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย เป็นรองประธาน พลเอกธนา จารุวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภา กทม.ประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม. พร้อมคณะร่วมในพิธีหล่อปลียอดพระธาตุดอยสุเทพจำลอง โดยมีคณะสงฆ์ในตำบลหนองหอย ศรัทธาประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สมาคมวายเอ็มซีเอ.เสาหินที่ตั้งอยู่ติดกันร่วมงาน
พระจักรกฤช ปุญญสิริ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์รัตนัย รายงานต่อประธานในพิธีว่า ที่พักสงฆ์ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงเคราะห์ (รัตนัยสามัคคีราษฎร์)เดิม บนโฉนดเลขที่ 12558 ถนนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2 งาน 65 ตารางวา ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูรัตนชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง และร้อยเอก นายแพทย์กนก รัตนัย อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หลังโรงเรียนได้ปิดกิจการลงแล้ว แต่ยังคงมี มูลนิธิหนองหอยศึกษาสงเคราะห์ (รัตนัยสามัคคีราษฎร์) คงอยู่ถึงปัจจุบัน โดยยกพื้นที่ของโรงเรียนให้เป็นที่พักสงฆ์รัตนัย เมื่อ พ.ศ.2552 ด้วยดำริของ พระครูรัตนชัยธรรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง เพื่อให้ที่พักสงฆ์รัตนัย มีศาสนสถาน และศาสนวัตถุอันเป็นสิริมงคลแก่ศรัทธาพุทธศาสนิกชน
จึงเห็นควรสร้างพระธาตุเจดีย์ดอยสุเทพจำลอง (จากองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร) การหล่อพระบรมธาตุเจดีย์จำลองด้วยทองสัมฤทธิ์ และปิดทอง กำลังดำเนินการโดยโรงหล่อจากส่วนกลาง วันนี้ ที่พักสงฆ์รัตนัย จึงจัดให้มีการเททองหล่อปลียอดพระธาตุเจดีย์ดอยสุเทพจำลอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์เจดีย์ขึ้น โดยมีศรัทธาประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพสำหรับพระธาตุดอยสุเทพจำลองนี้มีความกว้างและสูงไม่ใหญ่มากนัก สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งองค์ก่อนนี้ พระธรรมเสนาบดี ได้หล่อขึ้นแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดไทยในอเมริกาแล้ว 1 องค์ ที่จังหวัดลำพูน 1 องค์ ส่วนที่พักสงฆ์รัตนัย เป็นองค์ใหม่ออกแบบโดยช่างจาก กทม.ซึ่งมีความงดงามเหมือยย่อส่วนองค์พระธาตุองค์จริงทุกประการ พระธรรมเสนาบดี เตรียมจะหล่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพประเทศอังกฤษในเร็วๆ นี้ด้วย อย่างไรก็ตามในเรื่องสถานที่อยู่ร่วกันของ “พุทธ-คริสต์” คือด้านทิศตะวันออกเป็นที่พักสงฆ์รัตนัย มีถนนผ่ากลาง ด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งของสมาคมวายเอ็มซีเอ.เสาหิน (YMCA ย่อมาจาก Young Men’s Christian Association เป็นองค์กรเอกชนของชาวคริสเตียนที่ทำหน้าที่บริการสังคม)มี น.ส.พัชรินทร์ อาวิพันธุ์ เป็น ผอ.มาแต่ต้น นอกจากทำกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนแล้วยังเปิดสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และต่างเกื้อกูลช่วยเหลือกิจกรรมซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด.

บรรยายภาพ
พระธาตุจำลอง พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 พระครูรัตนชัยธรรม พล.อ.ธนา จารุวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. นายชาตรี เชื้อมโนชาญ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมศรัทธาประชาชนหล่อปลียอดพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ประดิษฐานไว้ประจำที่พักสงฆ์รัตนัย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อสายวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา

cr  @Bunyarit Tulapanpong