เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชน ทั้งจากโทรทัศน์ ,วิทยุและหนังสือ พิมพ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมชม การผลิตดอกลิลลี่


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชน ทั้งจากโทรทัศน์ ,วิทยุและหนังสือ พิมพ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมชม การผลิตดอกลิลลี่ เพื่อการจำหน่าย ในพื้นที่บ้านปางไฮ หมู่ที่4 โดยมี คุณสุภิดา ศรีสุวรรณเกษตรกรผู้ปลูกลิลลี่ เป็นผู้ให้ข้อมูล และแนะนำวิธีการปลูก ดอกลิลลี่ ให้แก่คณะสื่อมวลชน

cr @สมพล แสนคำ