Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, ผญบ.ม.9,

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0600 – 1900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, ผญบ.ม.9, จนท.ปภ.ทต.หนองล่อง และประชาชนในพื้นที่ฯ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็นผู้มอบกระเบื้องหลังคา ให้กับผู้ประสบเหตุ วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ที่ถูกลมพัดกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ม.๙ บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. และได้ร่วมกันทำการซ่อมแซมบ้านของ นางเอ้ย ไชยงาม อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ซึ่งถูกพายุพัดหลังคาบ้านไปทั้งหลัง ผลการปฏิบัติฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 35 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey