Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0800 – 2130 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. นายสิระพัชย ์แสงทอง อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 187 ม.5 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จว.พ.ร.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ (รถ จยย.) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
2. นายนวรัตน์ ตันทะดา อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 19/1 ม.3 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จว.ล.ป.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ (รถยนต์กระบะ) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

cr @Nopadol 3243 / Aey