Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สภ.เหมืองจี้ ร่วมเข้าทำการตรวจค้นและจับกุมเป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้.-

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สภ.เหมืองจี้ ร่วมเข้าทำการตรวจค้นและจับกุมเป้าหมายยาเสพติด ในพื้นที่ฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. นายสมเพชร หรือคัท ปิงคะยอม อายุ 45 ปี ที่อยู่ 237 ม.17 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จว.ล.พ. พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งประทับตรา wy จำนวน 5 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบรูดปิด – ดึงเปิดวางอยู่บนโต๊ะในห้องนอน และได้ควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งให้กับ พงส.สภ.นิคมอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
2. นายฉลาด หรือต๋อยลาย สิงห์งาม ที่อยู่ 2/1 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เม็ดกลมแบนสีส้ม ด้านหนึ่งประทับตรา wy จำนวน 158 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบรูด – ปิดดึงเปิดในซองบุหรี่ วางอยู่บนเคสคอมพิวเตอร์ในห้องนอน จึงได้ควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งให้กับ พงส.สภ.เหมืองจี้ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

cr  @Nopadol 3243 / Aey