Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล และ ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จว.ล.พ.

เมื่อ 10 พ.ค.61, 0500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล และ ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., สนง.สสจ.ล.พ., บก.ตชด.33, ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ภ.จว.ล.พ., จนท.เรือนจำ จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมทำการตรวจค้นแบบจู่โจม เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำ ผลการปฎิบัติฯ ตรวจค้นไม่พบการกระทำผิด หรือ สิ่งของต้องห้าม, ผิดกฎหมาย และโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด ณ เรือนจำ จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ.
เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 150 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey