นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดทำโครงการจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดทำโครงการจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาแหล่งท่อง เที่ยว ทุ่งบัวตองต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยการกำจัดวัชพืชอื่นที่ไม่ใช่ต้นบัวตองออกไปเช่นผักกุ๊ดป่าที่ออกมาแซมและบดบานต้นดอกบัว พร้อมกับมีการตกแต่งกิ่งดอกบัวตองเพื่อให้มีหน่อกิ่งที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อดอกจะใหญ่บานสวยงามใากขึ้น เป็นรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเทศกาลในปี 2561 ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้การพัฒนาทุ่งบัวตองในครั้งได้มีองค์กรจากหน่วยจ่างๆทั้ง อำเภอขุนยวม ประกอบด้วยฝ่ายครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวแม่อูคอ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ จำนวนกว่า 200 คนเพิ่อทำการพัฒนาสถานที่ท่องท่องบัวตอง ณ ดอยแม่อูค อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้นๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศอีกด้วย

 

 

cr  @[email protected]