Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.๙ และประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0800 – 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.๙ และประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) มีลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ดังนี้.-
1. นางอิน กันทะลอม อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120 ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.
2. นางเกศรินทร์ กันทะลอม อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120/2 ม.9 บ.วังสะแกงใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.

cr  @Wang@Reporter”