กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ลี้ เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีความขัดแย้ง เรืองที่ดินทำกิน ระหว่าง บริษัท ชี ไอ จี อินเตอร์กรุ๊ป


เมื่อ 9 พ.ค.61, 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ลี้ เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีความขัดแย้ง เรืองที่ดินทำกิน ระหว่าง บริษัท ชี ไอ จี อินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งได้รับอายุประทานบัตร จำนวน 6 ปี (การทำเหมืองแร่) ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.58 – 2 ส.ค.65 จำนวน 599 ไร่ 2 งาน 72 ตร.วา โดยได้รับอนุญาตจากระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กับชาวบ้าน ม.4, 7, 9, 11 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ขั้นต้นกลุ่มชาวบ้านฯ ได้ขอให้บริษัทฯ ได้นำรถไถและเครื่องจักรออกจากพื้นที่ฯ ไปก่อน และจะนัดทำการประชาคม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ.แม่ระงอง ม.1 ในวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 1700 กลุ่มชาวบ้านฯ พอใจ และได้แยกย้ายกันกลับ ณ เหมืองแร่ ม.1 บ.วงษาพัฒนา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 60 คน

cr @[email protected]