กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ. ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำเสีย


เมื่อ 10 พ.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.สนง.อุตสาหกรรม จว.ล.พ. ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพฯ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้.-
1. บ.ไทยอกรีฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 16/5 ม.4 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จว.ล.พ.
2. บ.ทรอปิคคอล พรีเมียร์ ฟูดส์ จำกัด เลขที่ 1/3 ม.11 ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ.
๓. บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง (มหาชน) เลขที่ 189 ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ.
4. นิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน เลขที่ 60 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
5. บ.เป็ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 99/9 ม.11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จว.ล.พ.

 

 

cr @Nopadol 3243 / Aey