Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว….!!

จ.อุทัยธานี…!!@ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว….!! เมื่อวันที่10 มิ.ย.61 เวลา 11.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้นผึ้งยักษ์ (ต้นเซียง) วัดจากพูพอนยื่นออกมากว่า 97 เมตร โดยมี นายกฤศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดก ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยฯ ของนายเฮียง ชาวป่าว
เจ้าของที่ดิน คือต้นผึ้งยักษ์(ต้นเซียง) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดรายได้ ในชุมชนและท้องถิ่น

การ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการพบประชาชน และทำความเข้าใจในการดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งจะนำมาเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเกิดรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอณุรักษ์พื้นที่ป่าที่ยังคงสมบูรณ์ในพื้นที่อีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า ต้นไม้เหล่านี้จะคัดเลือกจากการ คำนวณอายุ ประวัติ และขนาดของความใหญ่ เป็นโครงการที่ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระชนมายุครบ 65 พรรษา และโดย 65 ต้นนี้กระจายทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ และประกาศเป็น รุกข มรดก ของแผ่นดินแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ ก็จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ จะมีประวัติความเป็นมาของต้นไม้ และจัดพื้นที่ให้ประชาชน ในจังหวัดนั้นๆ ได้มีพื้นที่จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร และสินค้าทางวัฒนธรรม ขนม อาหาร

โดยต้นรวงผึ้งต้นนี้ มีอายุกว่า 300 ปี หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศแล้ว จะได้เป็นที่เรียนรู้ของประชาชนในจังหวัด และนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยว มาเยือน ในช่วงวันธรรมดา ประมาณ 200 คน ช่วงเสาร์ อาทิตย์จะมีประมาณ 300- 500 คน ในช่วงเทศกาล จะเกินกว่า 2,000 คน ซึ่งทั้งต้นไม้ต้นนี้เป็นมรดกของแผ่นดิน ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน ทางกระทรวง ฯ เร่งรัด สนับสนุนดูแลเป็นอย่างดี แล้วเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในละแวกนี้ นำสินค้ามาจำหน่าย เป็นการสร้า รายได้ให้กับชุมชน ถือว่าเป็นความร่วมมือพัฒนามรดกทางธรรมชาติ ของประเทศไทย ด้วยระบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ และเอกชน.

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน