ร้อยเอ็ดแพทย์สสจ.ออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–


ร้อยเอ็ดแพทย์สสจ.ออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.     ณ จุดให้บริการโรงเรียนบ้านนาแพง หมู่ที่ 8 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยมีนาย ประวุฒิ ละครราช เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เเละคณะ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นางแสงระวี วุฒิโสภากร ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเสลภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานงานกับพื้นที่ในการจัดทำแผนดำเนินโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน

อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–