Reporter&Thai Army Uncategorized

” เราขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเด็กๆ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ลงพื้นที่มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียน รน.บ้านตีนเป็ด

” เราขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเด็กๆ ”
กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ลงพื้นที่มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียน รน.บ้านตีนเป็ด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลตับเต่า ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญเนื่องใน ” วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียน ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านตีนเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการสร้างความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน