ผู้ว่าประจวบ นำทีมผนึกกำลังช่วยผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด


ผู้ว่าประจวบ นำทีมผนึกกำลังช่วยผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด


เมื่อเวลา 15.30 – 19.00 น.วันที่ 10 พ.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการจำนวน 11 ราย พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ปข. นาย ไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด นาย กิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สนง.ปภ.ประจวบคีรีขันธ์ นาง สุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จว.ปข. พ.ต.อ.เฉลิมวุธ วงษ์เวียงจันทร์ (ผกก.สภ.สามร้อยยอด) ร.ต.สันติ หอมตลบ หน.ชุด มว.รส.ที่ 2พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ร.ท.วิชัย สุขอุดม หน.ชุดชพส 1209 ร.ต.วีรชน. ธะนะวงค์ นายทหารการข่าว ฉก.จงอางศึก จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที อ.สามร้อยยอดนาย ธวัชชัย. ประเทืองผล ธนาคาร ธกส.สามร้อยยอด

นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสังคมผู้ด้อยโอกาส เช่น นาย ณภัทร จันทร์เที่ยง ผจก.บริษัท อีฃูฃุ อึ้งง้วนไต๋ สาขาปราณบุรี นาย จารุวัฒน์ เพชรประดับ ประกันคุ้มภัย หัวหิน นาย สมศักดิ์ สมสุขเจริญ ประธาน บริษัท ไทยยอดทิพย์ จำกัด หน.มูลนิธิ สว่างเมธีสามร้อยยอด นาย อรรถวิทย์ เต็งประเสริฐ กำนันตำบลไร่เก่า ผญ.บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ไร่เก่า ผญ.บ้านหมู่ที่ 3 ต.ไร่ใหม่ ผญ.บ้านหมู่ที่ 4 ต.ศิลาลอย ผญ.บ้านหมู่ที่ 2 ต.สามร้อยยอด ผญ.บ้านหมู่ที่ 3 ต.สามร้อยยอด ได้นำคณะของ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานมูลนิธิ พระราหู โครงการใจถึงใจ นำรถวิลแชร์ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และหลอดไฟฟ้า และเงินจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 11 ราย

โดยเดินทางนำสิ่งของไปมอบให้.นาง ก้าน บุญเกิด อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 82ม.2 ต.ไร่เก่า(ป่วยแขนขาอ่อนแรง) นส.แต๋น ช้างเพชร บ้านเลขที่ 21/1 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย เบาหวาน ความดัน)ต้องการรถวิลแชร์ นาง กิ่ง เอี่อมสอาด อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย หกล้มเดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์ นาง ขวัญเมือง ช้างเพชร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 388 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย ผ่าตัดสมอง) ต้องการรถวิลแชร์ นาย หลง ตาลใช้ บ้านเลขที่ 101 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย ตาบอด เดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์ นส.กิ่งแก้ว ขันทอง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 108 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการรถวิลแชร์ นาย เสนอ ทองประเสริฐ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 170 ม 3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วยขาลีบ) นาง ปิ้ง สามงามวี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 58 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการใช้รถวิลแชร์ นาย ชัยวัฒน์ พูลหนองรี บ้านเลขที่ 145 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย สมองไม่สั่งงาน) นส.อุไร สุขเมือง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 45 ม.2 ต.สามร้อยยอด (ป่วยแขนขวาขาด ขาฃ้ายหัก) และ.นาย นัด ปรางงาม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.3 ต.สามร้อยยอด(ป่วย ขาฃ้ายขาด)ต้องการใช้รถวิลแชร์
โดยญาติของผู้ป่วยต่างขอบคุณภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

//////////////////////

เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์