” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้าน ชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นรายการนำเสนอเรื่องราว เที่ยงตรง และ แม่นยำ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน “


ข่าวประชาสัมพันธ์

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้าน ชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นรายการนำเสนอเรื่องราว เที่ยงตรง และ แม่นยำ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นำเสนอเรื่องราว

ท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดของประเทศไทย

นราธิวาส

พร้อมแหล่งท่องเที่ยวปลายด้ามขวานที่ขึ้นชื่อตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ดินแดงที่งดงามธรรมชาติสมบูรณ์
และพี่น้องประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส

พร้อมคำสัมภาษณ์
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ใช้ชีวิตมามากกว่า
๔๐ ปี

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความยาว๑๙ นาที วันศุกร์นี้

 

Cr..หัวหน้าองค์กรสื่อสาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5