ราชบุรี//กาชาดจังหวัดราชบุรีช่วยผู้ประสบวาตภัยอำเภอบ้านคา


ราชบุรี//กาชาดจังหวัดราชบุรีช่วยผู้ประสบวาตภัยอำเภอบ้านคา

นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี รับมอบสิ่งของจากนางปราณี ร่มโพธิ์รีย์ตัวแทนกรรมการ.สมาชิก.เหล่ากาชาด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวนหนึ่ง ส่งมอบให้แก่อำเภอ บ้านคาเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน

 

ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนกาชาดจังหวัดราชบุรีส่งตัวแทนช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูแลความช่วยเหลือชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายให้สภาพคงเดิม

สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน