ราชบุรี//พิธีลงนามผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาอบรมอาชีพ


ราชบุรี//พิธีลงนามผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาอบรมอาชีพ

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงอาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี และผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอบรมอาชีพ ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมในพิธี ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน