มจร ร่วม กกต. ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างหอฉัน ณ วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


มจร ร่วม กกต. ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างหอฉัน ณ วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฐานะประธานกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างหอฉันหรือโรงครัว ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีสถานที่ได้ประกอบกิจกรรม หรือมีสถานที่ในการจัดเตรียมอาหาร โดยมีคณะกรรมการอุปถัมภ์นำโดยพระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฐานะรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.วราวุธ ตีระนันทน์ ดร.วราวุธ ตีระนันทน์ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียดและผู้อบรมหลักสูตร พตส.9 ผอ.ณัฐวัฒน์, พี่กล้วย ผอ.กกต. เชียงใหม่, ผอ.กกต.ลำพูน, ผอ.กกต. แม่ฮ่องสอน, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมทอดผ้าป่า ซึ่งสามารถสมทบทุนได้ จำนวน 2,138,130 บาท มอบให้คณะกรรมการวัดห้วยแก้วได้ใช้จ่ายตามประสงค์ต่อไป

 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนมอบให้วัดห้วยแก้ว ได้นำเงินไปสมทบทุนก่อสร้างหอฉัน หรือโรงครัวของวัดห้วยแก้ว ซึ่งเป็นวัดในชนบทในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดดังกล่าวเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือประกอบพิธีกรรมต่างและสังคมขยายตัวชาวบ้านเพิ่มขึ้น การประกอบกิจกรรมทางศาสนาก็มากขึ้น ส่งผลให้สิ่งของเครื่องใช้อาคารไม่เพียงพอเพื่อบริการประชาชนและพระสงฆ์ ตนฐานะเกิดที่หมู่บ้านห้วยแก้ว จึงอาสาบอกบุญกับลูกศิษย์ คนใกล้ชิด โดยบอกบุญแบบปากต่อปาก ใครมีจิตศรัทธาทราบข่าวก็มาร่วมกันโดยไม่ได้แจกซองผ้าป่าอะไร ปรากฏว่าญาติมิตร ลูกศิษย์ และผู้ใจบุญทราบข่าวร่วมเดินทางมาสมทบทุน ได้เงิน 2 ล้านบาทเศษ เพื่อมอบให้ทางวัดห้วยแก้ว ได้นำไปใช้ในการก่อสร้างโรงครัวต่อไป ตนต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกรูป ทุกคนอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย

//////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////