Uncategorized

นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับผู้จัดหารถจักรยานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นำรถจักรยานไปมอบให้กับน้องดช.ปิยะ แพรชื่น อายุ ๑๐ ปี ซึ่งมีภาระเลี้ยงดูแม่ที่เป็นโรคสั่น(พาร์กิลสัน)

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2561 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคุณไพทูรย์ อินทร์นาง (ผู้จัดหารถจักรยาน) และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นำรถจักรยานไปมอบให้กับน้องดช.ปิยะ แพรชื่น อายุ ๑๐ ปี ซึ่งมีภาระเลี้ยงดูแม่ที่เป็นโรคสั่น(พาร์กิลสัน) เลี้ยงย่าทวด อายุ 89 ปีและเลี้ยงพี่สาวอีกคน (กำลังเริ่มป่วยอาการสั่น)รวมทั้งได้ประสานของบฯเพื่อซ่อมแซมบ้านจากสนง. พมจ.นว. ณ ที่บ้านท่าปลาย่าง ต.โคกหม้อ
11.00น.ได้ลงพื้นที่เวทีที่ 3 โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพบปะและให้แนวทางการดำเนินตามนโบายรัฐบาล รวมทั้งกำชับการเสนอโครงการรับเงิน 200,000 บาทจะต้องให้สอดคล้องกับปัญหาที่ค้นพบจากเวที ที่ 2 ณ บ.โพธิ์หนองยาว ตำบลเกยไชย อำเภอเกยไชย จังหวัดนครสวรรค์


////นายรัฐพล ธุระพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////