ข่าวเชียงใหม่

พิธีเปิดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมือง ประจำปี 2561

พิธีเปิดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมือง ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤาภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมือง ประจำปี 2561 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และ คณะข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้ดำเนินการจัดแสดง จำหน่ายสินค้า OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในบริเวณงานฯตลอดงาน

 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิลไหว้เสาหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระพุทธคันธาราษฏร์ (พระฝนแสนห่า) พระอัฏฐารส พระประธานในวิหารหลวง พระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11–17 พฤษภาคม 2561 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ประชาชนใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่าหรือพระพุทธคันธาราษฎร์ ใส่บาตรและปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระอัฏฐารส พระประธานปางห้ามญาติในพระวิหารหลวง บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ในเวลา 17.00 น.พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในวิหารอินทขีล และเวลา 18.00 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ส่วนวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถือเป็นวันออกอินทขีล (ไม่มีการใส่ขันดอก) ในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 108 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายไทยธรรม/ถวายภัตตาหารเพล จากนั้นคณะสงฆ์สามเณรจะอาราธนาพระฝนแสนห่ากลับสู่วัดช่างแต้ม เป็นอันเสร็จพิธี

 

สำหรับจุดใส่ขันดอก คณะกรรมการจัดงานได้จัดขันโตกใหญ่ตั้งไว้บริเวณรอบ ๆ วิหารเสาอินทขิล จำนวน 32 โตก ควรใส่ให้ครบ 32 โตก เพราะหมายถึงขวัญมงคล 32 ประการในร่างกายเรา และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวงทางวัดจะจัดไว้เวลาใส่ขันดอกให้เวียนขวา ดอกไม้บูชามักนิยมดอกบัว ดอกกุหลาบ รองลงมาคือดอกไม้อื่นๆทั่วไปใช้พร้อมธูป 3 ดอกเทียน 1 เล่ม ต่อดอกไม้ 1 ชุด จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำดอกไม้มาจากบ้านและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสุภาพไปร่วมงานประเพณีดังกล่าว

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์