กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ปปส.ภาค ๕ และ ภ.จว.ล.พ. ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม


เมื่อ 11 พ.ค.61, 0630 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ปปส.ภาค ๕ และ ภ.จว.ล.พ. ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ที่เป็นแหล่งพักหรือเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ล.พ. ณ ภ.จว.ล.พ. โดยมี พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 90 คน

cr  @Nopadol 3243 / Aey