Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ ผกก.สภ.ป่าซาง, นางสุพัตรา จันทร์ศิริ รองปลัด ทต.ป่าซาง

เมื่อ 11 พ.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ ผกก.สภ.ป่าซาง, นางสุพัตรา จันทร์ศิริ รองปลัด ทต.ป่าซาง, นางสุกัญญา มาลา ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ป่าซาง, นายสมชาย อภิวัฒนนากร เจ้าของตลาดสดแม่ทองริ้ว, นางศรีรรณ ใจเครือคำ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ทต.ป่าซาง, แขวงทางหลวง จว.ล.พ., กำนัน, ผญบ. และพ่อค้า – แม่ค้าตลาดสดแม่ทองริ้ว เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีการจัดระเบียบตลาดสดแม่ทองริ้ว ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จว.ล.พ. หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าบริเวณตลาดสดแม่ทองริ้ว ว่ามีการตั้งร้านติดขอบถนน ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีการจอดรถกีดขวางทางเข้า – ออกบ้านเรือนของประชาชน จึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือและในการจัดระเบียบตลาดสดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดอุบัติเหตุและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ณ ห้องประชุมสภา ทต.ป่าซาง จากผลการประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ทางผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดแม่ทองริ้ว อยากให้แขวงทางหลวง จว.ล.พ. ลดมาตรการผ่อนปรนจากที่กำหนดระยะทางห่าง จากเดิม 8 ม. จากขอบถนน เหลือ 4 ม. เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ ตลาดสดแม่ทองริ้วทำการค้าขายต่อไปได้ ซึ่งทางแขวงทางหลวง จว.ล.พ. จะได้นำเรื่องไปพิจารณาตามลำดับชั้นต่อไป สำหรับการจราจรนั้น ทาง สภ.ป่าซาง จะได้จัด ตร.จร. เข้าไปกำกับดูแลในพื้นที่ห้ามจอด และอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน โดยมี นายไกรเมศร์ วิวัฒนนันทิพงศ์ ปลัด ทต.ป่าซางเป็นประธานฯ

cr  @Nopadol 3243 / Aey