ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเดวิด แม็คอลิสเตอร์ (Mr. David McAllister) ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภายุโรป


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.20 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเดวิด แม็คอลิสเตอร์ (Mr. David McAllister) ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภายุโรป (Committee on Foreign Affairs – AFET) และคณะสมาชิกสภายุโรป ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตามพัฒนาการทางการเมืองไทย โดยมี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน