Reporter&Thai Army

พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมพิธีเปิดและร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมพิธีเปิดและร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย