Reporter&Thai Army

พิธีเปิดการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรให้แก่กำลังพลของ กองทัพบกไทย และเมียนมาร์ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

เมื่อ 10 มิ.ย. 61 พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.33 , พ.อ.บรรณวัฒน์ พรมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7, นายสุรัช ธนูศิลป์ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลจัตวา ขิ่นซอ ผู้ช่วยทูตทหารเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ทวีศักดิ์ วินิจสร รอง หน.ศปพ.ศปก.ทบ. ในพิธีเปิดการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรให้แก่กำลังพลของ กองทัพบกไทย และเมียนมาร์ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 42 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย