โครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเสียง และเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม ปี๒๕๖๑


เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑ ฉก.ร.๑๔/ร้อย.รส.ที่ ๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก. โดย ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.๑๔ จัด กพ. ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด, จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครแม่สอด, จนท.เทศบาลนครแม่สอด, ผู้นำชุมชน ,จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกัน กำจัดผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำในลำคลองสาธารณะ ในโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเสียง และเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม ปี๒๕๖๑ บริเวณ ชุมชนร่วมแรง ( พิกัด MU ๕๖๗๔๗๗ ) ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอดฯ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.แม่สอด จว.ต.ก. มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย