Reporter&Thai Army

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ( ช่วงลพบุรี-ปากนำ้โพ )

เมื่อ ๑๑๑๕๐๐ มิ.ย.๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี เดินทางถึงสถานีรถไฟชุมแสง เพื่อออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ( ช่วงลพบุรี-ปากนำ้โพ ) โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ ,นาย ธนาคม จงจิระ ผวจ.น.ว. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยระหว่างการเดินทาง คณะ ฯ ได้หยุดรถ ฯ เพื่อพบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟทับกฤช อ.ชุมแสง จว.น.ว. ทั้งนี้ หมู่ รส.อ.ชุมแสง ฯ ได้ประสานนักศึกษาวิชาทหาร ( รด.จิตอาสา ) จากศูนย์ฝึกย่อย รร.ชุมแสงชนูทิศร่วมบำเพ็ญประโยชน์

 

และให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) รายงาน