ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “๑๙ ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”


เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ​ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.บ่อเกลือและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)โดยนายเฉลิมเวศน์ สาดซิว ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “๑๙ ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ให้กับราษฎรในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. จำนวน ๙๐๐​ ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน โดยมี นายยุทธพงษ์ ไชยศร นอภ.บ่อเกลือ เป็นประธานฯ แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๐๐ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ