ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถควบคุมป้องกันและดับไฟป่า

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถควบคุมป้องกันและดับไฟป่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถควบคุมป้องกันและดับไฟป่า ณ อาคารยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถควบคุมป้องกันและดับไฟป่า โดยมีนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอก เจษฎางค์ แสนทน รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และพันโท อัศนัย เมืองมูล หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 7 เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรในสังกัด กองพลทหารราบที่ 7 ,กรมรบพิเศษที่ 5 ,
กองพันพัฒนาที่ 3 , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจด้านการดับไฟป่าและการป้องกันไฟป่า ได้รู้แนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ริมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า.

ทรงวุฒิ ทับทอง