ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (Kick Off) ประจำปี 2563 ณ บริเวณโรงสีชุมชน บ.ร้อง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (Kick Off) ประจำปี 2563 ณ บริเวณโรงสีชุมชน บ.ร้อง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา กองร้อยทหารพรานที่ 3105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (Kick Off) ประจำปี 2563 “มาตรการ 90 วัน อันตราย งดเผาเด็ดขาด” ณ บริเวณโรงสีชุมชน บ.ร้อง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมี ปลัด อ.ภูซาง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง