ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ.เปียงกอก และบริเวณรอบมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ.เปียงกอก และบริเวณรอบมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ณ บริเวณป่าชุมชน บ.เปียงกอก และบริเวณรอบมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง