ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-15.00 นาฬิกา ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานโครงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการและลงพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความสูง

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายไพรัช เสนามนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน