ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายบ็อกดัน บาเดีย (H.E. Mr. Bogdan Badea)

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.50 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายบ็อกดัน บาเดีย (H.E. Mr. Bogdan Badea) เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นิสดาร์ก เวชยานนท์ และพลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ร่วมให้การรับรอง
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2516 ซึ่งจะครบรอบ 45 ปีในปี 2561 นี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้ยกระดับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ วันที่ 10-17 มีนาคม 2561 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีกำหนดจะเดินทางไปประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย และโรมาเนีย ถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาที่ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน