Uncategorized

จ.อุทัยธานี …!!@ ประเพณีงานบุญบั้งไฟบ้านบึงเจริญ ….!!@

จ.อุทัยธานี …!!@ ประเพณีงานบุญบั้งไฟบ้านบึงเจริญ ….!!@

 

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี ตามความเชื่อของคนภาคอีสานเรื่องการขอฝนที่ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน เมื่อเวลา 09.30 น. ของ วันที่ 11 พ.ค.2561มีงานประเพณีประจำปีบุญบั้งไฟ ณ.หมู่ 9 บ้านบึงเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีผู้นำของตำบลกล่าว กับ ชาวบ้านว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ชาวตำบลระบำได้มีการจัดงานประจำปีขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีในครั้งนี้ยังสามารถทำให้ชาวตำบลระบำที่ทำมาทุกๆปี เป็นการสืบสานประเภณีวัฒนธรรมเพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงงานประจำปีประเพณีของคนไทยในทุกๆปี ของชาวตำบลระบำโดยมี นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ เป็นประธานเปิดพิธีงานประจำปีงานบุญบั้งไฟของตำบลระบำ ณ.หมู่ที่ 9 บ้านบึงเจริญเเละยังมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิก อ.บ.ต และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประเพณีในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีชาวบ้านนับหลายร้อยคนเข้าร่วมในงานเปิดพิธีงานบุญบั้งไฟในครั้งนี้พร้อมพ่อค้าแม่ค้าที่เคยมาค้าขายกันอย่างเป็นประจำในทุกๆปี

จากการสอบถาม นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ การจัดงานบุญบั้งไฟได้จัดมาเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัย พ.ศ.2547-2561 มาโดยตลอด ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลระบำ เป็นชาวบ้านไทยอีสานโดยสมัยนั้นเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นมาเพราะชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันจัดงานเพื่อจะได้เป็นประเพณีงานบุญบั้งไฟให้กับลูกหลานอนุรักษ์สืบต่อไปเพราะส่วนมากนั้นคนสมัยโบราณโดยเฉพาะคนอีสานมักจะมีความเชื่อเป็นการขอฝนให้ตกตามฤดูกาลและยังมีการละเล่นฟ้อนรำ แห่นางแแมว เพื่อขอฝนตามพิธีโบราณ แต่ละหมู่บ้านได้จัดทำบั้งไฟส่งเข้าประกวด แข่งขันกันอย่างคึกคัก มีทั้งเงินรางวัล ถ้วยรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้

… นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว วินัย ชำนาญปืน รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897