Uncategorized

พิจิตร – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกชอส

พิจิตร – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกชอส

นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ร่วมกับนายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองพระ ที่ได้ทำสัญญากับบริษัทในการปลูกพริกอ่อนเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานพริกชอส เนื่องจากทราบข่าวจากเกษตรกรผู้ปลูกพริกหลายราย แจ้งกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรว่า ได้รับโควตาการปลูกพริกซอส

 

เพื่อเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้แก่บริษัทตามที่สัญญากันไว้ โดยเริ่มเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 หลังจากพริกให้ผลผลิต ที่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าในปีนี้พริกติดดอกออกผลดี ลูกดก จนทำให้ผลผลิตมากเกินโควต้าที่จัดส่งตามสัญญากับบริษัท ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มจึงพยายามดิ้นรนเพื่อหาตลาดรับชื้อพริกสด หรือหาวิธีการในการแปรรูปพริกซอส สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตพริกที่เหลือจากจำหน่ายให้บริษัท เพื่อจำหน่ายยังแหล่งจำหน่ายพริกแหล่งอื่นหรือจัดหาวิทยากรมาส่งเสริมแนะนำให้มีการแปรรูปผลผลิตพริก

*พร้อมกันนี้ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้แนะนำเกษตรกรว่า ในปีต่อไปถ้าหากมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงกัน ก็ขอให้มีความรอบคอบในเรื่องการคำนวณการปลูกให้มีความสมดุลกับโควตาที่ได้รับ ต้องมีความชื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ลักลอบปลูกมากเกินโควตาที่ได้รับ มีการจัดทำสัญญา

 

หรือ MOU โดยให้ทางหน่วยงานของราชการช่วยตรวจสอบสัญญาสำหรับปีนี้สหกรณ์จังหวัดพิจิตร กำลังปรึกษาหารือร่วมกับนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ที่จะมีการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรการแปรรูปพริกในรูปแบบต่างๆ เช่นพริกแห้ง ,น้ำพริก เพิ่มมูลค่าผลผลิตพริกและแก้ไขปัญหาผลผลิตพริกล้นตลาดในช่วงนี้

**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน