“พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2561 นาทีณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


“พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2561 นาทีณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับชมรมพยาบาลนครสวรรค์ ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนครสวรรค์ และสมาคม

ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม “พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” เนื่องในวันพยาบาลสากล น 2561

สืบเนื่องจาก วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้เป็น” วันพยาบาลสากล” เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูความดีงามของ

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นบูรพาจารย์แห่งการพยาบาล และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์

จนได้รับการยกย่องเป็น” สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” Lady of the Lamp ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพมวลสารในร่างกาย การตรวจโรคเบาหวาน การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นต้น โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ พันเอกอดุลย์ ชมเย็น รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พร้อมคณะ ร่วมในพิธีเปิดงาน”พยาบาล ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน” เนื่องในวันพยาบาลสากล ณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

////แตงโม ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร รายงาน 0619525644 /////