ขนส่งเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย  อักษร  ขว  ๓๐  มิ.ย. – ๑  ก.ค.๖๑


ขนส่งเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย  อักษร  ขว  ๓๐  มิ.ย. – ๑  ก.ค.๖๑

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์นั่งไม่เกิน  ๗  คน  (รถเก๋ง)   ครั้งที่ ๒๒ หมวดอักษร ขว  จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๓๐  มิถุนายน – ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส     โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย(รถเก๋ง)มาแล้ว  จำนวน ๒๑ ครั้ง  ๒๒ หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๗๐,๗๒๘,๗๗๔ บาท  ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ  สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ  อาทิเช่น โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์,  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายอบรมเสริมสร้างความรู้วินัยกฎจราจร, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย,  โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน,  โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย,  โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED และโครงการมั่นใจทั่วไทย  รถใช้  GPS  เป็นต้น

ทั้งนี้  ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยได้แก่หมายเลข  ขว  1,  ขว  8899,  ขว  1111,  ขว  2222,  ขว  3333,  ขว  4444,  ขว  5555,  ขว  6666,  ขว  7777,  ขว  8888  และ ขว  9999  จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระพรหมมังคลาจารย์  (เจ้าคุณธงชัย)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ดังนั้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญสร้างกุศล  เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขว  ซึ่งมีความหมายว่า  “ขับรถเลขสวย  ร่ำรวยโชคดี  มีวาสนา” ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่  ๓๐  มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่  การประมูลป้ายเลขสวยครั้งที่ผ่านมา  อักษร  ขล  มีรายได้ทั้งสิ้น  ๑๓,๒๙๘,๐๐๐  บาท  สำหรับการประมูลครั้งนี้  คาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ล้านบาท

 

นอกจากนี้  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก  (รถปิคอัพ  ๒  ประตู)  อักษร  ยข  ซึ่งมีความหมายว่า  “ยอดเยี่ยมด้วยเลขสวย  ร่ำรวยด้วยขุมทรัพย์”  จำนวน  ๓๐๑  หมายเลข  ทางอินเตอร์เน็ต  www.tabienrod.com  ตั้งแต่วันที่  ๒  กรกฎาคม  –  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยจะปิดระบบในวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ขนส่งเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๒ , ๐-๕๓๒๗-๗๑๕๖,  ๐๘-๑๗๒๔-๖๖๕๕, ๐๙-๒๖๙๒-๙๙๙๙  และ ๐๘-๑๗๒๑-๗๙๙๙  สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง  โทร. ๐-๕๓๓๔-๖๔๒๐-๑  สาขาอำเภอจอมทอง โทร. ๐-๕๓๓๖-๙๖๖๖-๙   และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. ๐-๕๓๑๐-๔๑๑๙