กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ทำการออกตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง, สถานบันเทิง


เมื่อ 11 พ.ค.61, 2200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ทำการออกตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง, สถานบันเทิง และ สถานที่ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุม ของกลุ่มวัยรุ่น และ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สภ.นิคมอุสาหกรรม อ.เมือง จว.ล.พ. ทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้.-

1. ร้านไฮเวย์ 11 คาเฟ่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
2. ร้าน ชิดลม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
3. ปั้มน้ำมัน ปตท.ไฮเวย์ ลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
4. หน้าศาล จว.ล.พ. ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จว.ล.พ.
5. ร้าน Cool 35 Bar ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
6. ร้านแล้วแต่บาร์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
7. หน้าร้านสะดวกชื้อ 7 – 11 สาขาอินทร 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
ผลการปฎิบัติฯ ในการออกตรวจครั้งนี้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่น และพนักงานที่ทำงานในนิคมอุสาหกรรม มารวมกลุ่มกันดื่มสุราบริเวณลานจอดรถตลาดสันป่าฝ้ายและบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาอินทร 2 จนท. จึงได้ตักเตือนและให้แยกย้ายกันไป เหตุการณ์ทั่วไป, ปกติ

cr  @Nopadol 3243 / Aey