Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.1 บ.หนองลอง, นายก ทต.เวียงหนองล่อง และ ประชาชนในพื้นที่ฯ โดยมี

เมื่อ 12 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ.ม.1 บ.หนองลอง, นายก ทต.เวียงหนองล่อง และ ประชาชนในพื้นที่ฯ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็นผู้มอบกระเบื้องหลังคา จำนวน 400 แผ่น ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จว.ล.พ. ปี 2561 ให้แก่บ้านของนายทา ใชยกาวิล อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 26 ม.1 ต.หนองลอง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน

 

 

 

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey