Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายไกรเมศร์ วิวัฒนนันทิพงศ์ ปลัด ทต.ป่าซาง, นายทรงศักดิ์ วังทิยอง สมาชิก อบจ.ล.พ.

เมื่อ 12 พ.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายไกรเมศร์ วิวัฒนนันทิพงศ์ ปลัด ทต.ป่าซาง, นายทรงศักดิ์ วังทิยอง สมาชิก อบจ.ล.พ., นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ป่าซาง, เจ้าหน้าที่ ทต.ป่าซาง, กำนัน, ผญบ. และประชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองป่าซาง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ณ วัดอินทขิล ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 300 คน โดยมี นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ปลัด อ.ป่าซาง เป็นประธานฯ

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey