Uncategorized

มูลนิธิโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพลเรือเอกธีระพงศ ์ศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิ๚ ประธานอำนวยการจัดงาน แข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ” ฟุตบอลไทย…… สานใจเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามูลนิธิโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพลเรือเอกธีระพงศ ์ศรีสุวรรณ ประธานมูลนิธิ๚ ประธานอำนวยการจัดงาน แข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ ” ฟุตบอลไทย…… สานใจเพื่อสุขภาพ” โดยจะทำการแข่งขันระหว่าง ทีมออลสตาร์ ช่อง 3 ปะทะ กับทีม VIP สมุทรสาคร การแสดงวงโยธวาทิตเปิดสนามจากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ.สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค ์: เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ีโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา และใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ โดยเงินรายได้เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน มอบให้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  รับชมฟรีตลอดงาน และเชิญร่วมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และประมูลสิ่งของจากดาราคนโปรดที่ท่านชื่นชอบ ผู้ที่ประสงค์ในการสนับสนุน( สปอนเซอร์ ) ติดต่อสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลกระทุ่มแบน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาชั้น ๕ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนโทรศัพท์ ๐-๓๔๑๑-๙๙๙๐ ต่อ ๕๕๔๙ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คุณจันทราภรณ์ ทองทิพย์)โทร.๐๘-๑๔๐๔-๕๙๒๙ , ๐๙-๒๖๐๙-๐๑๐๑ ถ่ายทอดสดได้รับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ออนไลน ์BMC TV , และบันทึกเทปการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง Zabb channel และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM

 

 

 

 

ชนะ คำไทรแก้ว
และทีมงานข่าวรายงาน