ข่าวกระแสสังคม

ลำพูน // พิธีเปิดงาน “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6”

เมื่อ 11 มิ.ย.61, 1730 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ จว.ล.พ., ผู้บริหารอปท., ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6” ครบรอบชาตกาล 140 ปี ณ วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันที่ 11 มิ.ย. ของทุกปี ศรัทธาชาวล้านนารวมถึงคนลำพูน ถือเป็นวันครบรอบวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย มหาสมณะเจ้า หรือที่คนล้านนาเรียกท่านว่า “ตนบุญ” ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2421 วันอังคารขึ้น 11 ค่ำปีขาล ตรงกับวันที่ 11 มิ.ย. พ.ศ.2421 ณ บ.ปาง อ.ลี้ จว.ล.พ. ในการนี้ จว.ล.พ. ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั่วทั้ง จว.ล.พ. เช่น ที่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จว.ล.พ. ถิ่นเกิดของครูบา, วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และที่วัดดอยติ ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงได้จัดงาน “11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2561” เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ปีที่ 140 และร่วมรำลึกถึงคุณาปการที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งล้านนา