ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และขอให้ไทยสนับสนุนปากีสถานในสถานะผู้สังเกตการณ์ (Observer status) ในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) โดยมีนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี นายอนุมัติ อาหมัด และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถานซึ่งครบรอบ 67 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้ว่า อยู่ในระดับที่ดีมาก สำหรับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ปากีสถานด้วย นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะกันในการประชุมต่างๆ อาทิ สหภาพรัฐสภา (IPU) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในปีหน้าด้วย อนึ่ง ในการประชุม AIPA ในเดือนกันยายนนี้ที่สิงคโปร์จะได้มีการพิจารณาหารือร่วมกันกับรัฐสภาสมาชิกในเรื่องการให้สถานะผู้สังเกตการณ์
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ชี้แจงบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการออกกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาดว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาลที่กำหนดไว้

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน